Вътрешно почистване на автомобила, преди дългия път към морето