Време за основно почистване на офиса в периода на отпуските